Wyszukaj za pomocą numeru klucza HSN/TSN (Patrz licencja pojazdu):
do 2.1:
do 2.2:
Ręczne wyszukiwanie pojazdów
Producent:
Seria modeli
Znalezione pojazdy:
Pojazd
Rok budowy | KW | HP | ccm
 
Informacje o ochronie danych / oświadczenie o ochronie danych

Informacje o ochronie danych / oświadczenie o ochronie danych

Firma Autoteile Oelschlaeger (właściciel: Dipl. Ök. Tim Oelschlaeger), Kupferdreher Str. 28, 45257 Essen, Niemcy

Stan: 01 Listopad 2021r.

Od 25 maja 2018 r. w obszarze ochrony danych w Europie obowiązują jednolite wymogi unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Autoteile Oelschlaeger, Kupferdreher Straße 28, 45257 Essen („AUTOTEILE OELSCHLAEGER” i/lub „my” i/lub „osoba odpowiedzialna”) zgodnie z RODO i federalną ustawą o ochronie danych (BDSG 2018).

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi informacjami o ochronie danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszych informacji o ochronie danych, skontaktuj się z nami pod adresem postmaster@autoteile-oelschlaeger.de.

Spis treści:

 

A. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

 

B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

C. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią oraz kategorie odbiorców

 

C.1. Wywoływanie naszych stron internetowych / aplikacji internetowych

 

C.1.1. Pliki dziennika

 

C.1.2. Pliki cookie, wtyczki mediów społecznościowych, śledzenie

 

C.2. Nawiązanie, realizacja i/lub rozwiązanie umowy

 

C.2.1. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy

 

C.2.2. Wykorzystanie danych do celów zapobiegania oszustwom

 

C.2.3. Przekazywanie danych dostawcom usług transportowych

 

C.2.4. Przekazywanie danych do firm partnerskich

 

C.3. Przetwarzanie danych w celach reklamowych

 

C.3.1. Biuletyn

 

C.4. Obecność online i optymalizacja strony internetowej

 

C.4.1 Cookies – informacje ogólne

 

C.4.2. Google Analytics

 

C.4.3. Google Adwords

 

C.4.4. Śledzenie konwersji Google

 

C.4.5. Opcja sprzeciwu / rezygnacji

 

C.5. Wtyczki do mediów społecznościowych

 

C.5.1. Facebook

 

C.6. Konto klienta / konto użytkownika

 

C.7. kontakt

 

C.8. Płatności

 

C.8.1. Paypal

 

C.8.2. Natychmiastowy przelew bankowy

 

C.8.3. Novalnet AG

 

D. Odbiorcy spoza UE

 

E. Twoje prawa

 

E.1. Przegląd

 

E.2. Prawo do sprzeciwu

 

E.3. Prawo odstąpienia od umowy

 

A. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

 

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez firmę

 

Części samochodowe Oelschlaeger

 

Kupferdreher Straße 28

 

D-45257 Essen

 

Telefon: 0201/80056120

 

E-mail: postmaster@autoteile-oelschlaeger.de

 

reprezentowane przez:

 

Tim Oelschlaeger (właściciel)

 

Strona internetowa: www.autoteile-oelschlaeger.de

 

dla następujących stron internetowych:

 

www.autoteile-oelschlaeger.de

 

www.motorenmann.de

 

www.kfzscheinwerfer.de

 

www.schwedenteile.de

 

www.schwedenteile.com

 

 

www.schweden.parts

 

www.downloadyourparts.com

 

B. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych osoby odpowiedzialnej pod adresem:

 

Tim Oelschläger

 

Kupferdreher Str. 28

 

D-45257 Essen

 

E-mail: postmaster@autoteile-oelschlaeger.de

 

 

C. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią oraz kategorie odbiorców

 

C.1. Wywoływanie naszych stron internetowych / aplikacji

 

C.1.1. Pliki dziennika

 

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa / aplikacja, informacje są przesyłane do serwera naszej strony internetowej / aplikacji przez odpowiednią przeglądarkę internetową danego urządzenia końcowego i tymczasowo przechowywane w plikach dziennika, tzw. plikach dziennika. Rekordy danych zapisane w tym procesie zawierają następujące dane, które są przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia: data i godzina połączenia, nazwa wywoływanej strony, adres IP urządzenia żądającego, adres URL strony odsyłającej (URL pochodzenia, z którego wszedłeś na naszą stronę internetową), ilość przesłanych danych, czas ładowania, a także informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki oraz nazwę dostawcy dostępu.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z:

 

   Zapewnienie płynnego połączenia,

 

    Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,

 

    Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Na podstawie tych informacji nie jest możliwe wyciągnięcie bezpośredniego wniosku na temat Twojej tożsamości i my również tego nie wyciągniemy. Dane są zapisywane i automatycznie usuwane po osiągnięciu wyżej wymienionych celów. Standardowe terminy usunięcia opierają się na kryterium konieczności.

 

C.1.2. Pliki cookie, śledzenie, wtyczki mediów społecznościowych

 

Na naszej stronie internetowej / aplikacji używamy tak zwanych plików cookie, narzędzi śledzących, procedur targetowania i wtyczek mediów społecznościowych. Dokładne procedury i sposób, w jaki wykorzystywane są w tym celu Twoje dane, wyjaśniono szczegółowo poniżej.

 

C.2. Nawiązanie, realizacja i/lub rozwiązanie umowy

 

C.2.1. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy

 

Jeżeli zarejestrujesz się na jednym z naszych serwisów/aplikacji i/lub zawrzesz z nami kolejną umowę, będziemy przetwarzać dane niezbędne do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy z Tobą. Obejmujący:

 

    Imię Nazwisko

 

    Adres do faktury i dostawy

 

    Adres e-mail

 

    Dane do rozliczeń i płatności

 

    Data urodzenia

 

    Numer telefonu

 

Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. przekazujesz nam dane na podstawie odpowiedniego stosunku umownego (np. prowadzenie konta klienta/użytkownika, realizacja umowy sprzedaży) między Tobą a nas. W celu przetwarzania Twojego adresu e-mail w przypadku zakupu za pośrednictwem naszych serwisów/aplikacji jesteśmy również zobowiązani do przesłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia ze względu na wymogi prawne w niemieckim kodeksie cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) .

Jeżeli nie wykorzystujemy Twoich danych do celów reklamowych (patrz 3.3 poniżej), będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych rękojmi i uprawnień gwarancyjnych. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa. Przez ten okres dane będą ponownie przetwarzane tylko w przypadku kontroli przez organy podatkowe.

W celu realizacji umowy kupna za pośrednictwem naszych stron internetowych / aplikacji wymagane jest również następujące przetwarzanie danych:

Twoje dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcom usług płatniczych na zlecenie nas, którzy zrealizują płatność (płatność). Informacje o Twoim adresie dostawy przekazujemy na zlecenie firm logistycznych i partnerom spedycyjnym. Aby zapewnić, że towar zostanie dostarczony zgodnie z Państwa życzeniem, przekażemy Państwa adres e-mail i ewentualnie numer telefonu do zleconej przez nas firmy logistycznej i/lub partnera spedycyjnego, który przejmie dostawę. W razie potrzeby skontaktują się z Tobą przed dostawą w celu uzgodnienia z Tobą szczegółów dostawy. Odpowiednie dane są przesyłane wyłącznie do odpowiednich celów i są ponownie usuwane po dostarczeniu.

C.2.2. Wykorzystanie danych do celów zapobiegania oszustwom

Dane, które podajesz w kontekście zamówienia mogą posłużyć do sprawdzenia, czy doszło do nietypowego procesu zamówienia (np. jednoczesne zamówienie dużej liczby towarów na ten sam adres z różnych kont klientów). Zasadniczo mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu takiej kontroli. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

C.2.3. Przekazywanie danych dostawcom usług transportowych

W celu dostarczenia zamówionego towaru współpracujemy z dostawcami usług logistycznych/firmami transportowymi i/lub partnerami spedycyjnymi: W celu dostarczenia zamówionego towaru lub jego ogłoszenia mogą zostać im przekazane następujące dane: imię, nazwisko , adres pocztowy

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit.b) RODO.

 

C.2.4. Przekazywanie danych do firm partnerskich

Na naszej platformie masz możliwość skorzystania z ofert firm zewnętrznych. W takich przypadkach możesz zawrzeć umowę bezpośrednio z naszym partnerem, któremu dane wymagane do realizacji umowy (np. imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i do dostawy, adres e-mail, dane rozliczeniowe i płatnicze, data urodzenia, numer telefonu) są przekazywane będą. Takie korzystne oferty od naszych partnerów są rozpoznawalne jako oferty partnerskie.

 

C.3. Przetwarzanie danych w celach reklamowych

 

C.3.1. Biuletyn

Na naszych stronach internetowych / aplikacjach oferujemy możliwość zarejestrowania się do naszego newslettera. Aby mieć pewność, że podczas wpisywania adresu e-mail nie popełniono błędów, stosujemy tzw. procedurę podwójnego opt-in (procedura DOI): Po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji i wyrażeniu zgody na otrzymywanie w naszym biuletynie wyślemy na podany adres link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu tego linku potwierdzającego Twój adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej w celu wysyłania naszych biuletynów. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Powiadomienie o prawie do odstąpienia od umowy

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres postmaster@autoteile-oelschlaeger.de lub korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego biuletynu.

 

C.4. Obecność online i optymalizacja strony internetowej

 

C.4.1 Cookies – informacje ogólne

 

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszego serwisu i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji oraz statystycznie rejestrować korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które wiążą się z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości.

Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Dzięki temu możemy zaoferować Ci na przykład wyświetlanie koszyka zakupów na wielu stronach, w którym możesz zobaczyć, ile produktów znajduje się obecnie w Twoim koszyku i jak wysoka jest Twoja aktualna wartość zakupu. Inne pliki cookie pozostają na Twoim komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera przy następnej wizycie (tak zwane pliki cookie stałe lub międzysesyjne). Te pliki cookie służą w szczególności temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Dzięki tym plikom możliwe jest np. wyświetlanie w serwisie informacji specjalnie dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Możesz oczywiście skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie zapisywała naszych plików cookie na Twoim urządzeniu. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, w jaki sposób można uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, w jaki sposób przeglądarka powiadamia użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie lub w jaki sposób można usunąć wszystkie pliki cookie, które już zostały odebrane, oraz mogą blokować wszystkie inne.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 

W przeglądarce „Internet Explorer”:

 

    Wybierz "Opcje internetowe" w menu "Narzędzia".

 

    Kliknij w zakładkę „Ochrona danych”.

 

    Możesz teraz dokonać ustawień bezpieczeństwa dla strefy internetowej. Tutaj możesz ustawić, czy i które pliki cookie mają być akceptowane lub odrzucane.

 

    Potwierdź swoje ustawienie przyciskiem „OK”.

 

W przeglądarce „Firefox”:

 

    W menu „Narzędzia” wybierz Ustawienia.

 

    Kliknij „Prywatność”.

 

    W rozwijanym menu wybierz wpis „Utwórz zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika”.

 

    Teraz możesz ustawić, czy pliki cookie mają być akceptowane, jak długo chcesz je przechowywać i dodać wyjątki, które strony internetowe zawsze lub nigdy nie chcesz zezwalać na używanie plików cookie.

 

    Potwierdź swoje ustawienie przyciskiem „OK”.

 

W przeglądarce „Google Chrome”:

 

    Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

 

    Teraz wybierz „Ustawienia”.

 

    Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.

 

    W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”.

 

    W sekcji „Cookies” możesz dokonać następujących ustawień dotyczących plików cookie:

 

        Usuń ciasteczka

 

        Domyślnie blokuj pliki cookie

 

        Domyślnie usuwaj pliki cookie i dane stron internetowych po zamknięciu przeglądarki

 

        Zezwalaj na wyjątki dla plików cookie z niektórych witryn lub domen

 

Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeżeli te pliki cookie i/lub informacje w nich zawarte są danymi osobowymi, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Nasz interes w optymalizacji naszej strony internetowej należy uznać za uzasadniony w rozumieniu powyższego rozporządzenia.

 

C.4.2. Google Analytics

W celu projektowania dostosowanego do potrzeb i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. („Google”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak

 

- typ/wersja przeglądarki,

 

używany system operacyjny,

 

- Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),

 

- nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

 

- Czas żądania serwera

 

W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Dane otrzymane z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics

W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: narzędzia .google.com/dlpage/gaoptout?hl = de.

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

 

C.4.3. Google Adwords

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Adwords. Google AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Z jednej strony korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony internetowej reklamy oparte na ich zainteresowaniach na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (w samym Google, tzw. „Google Ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, np. jakie oferty były interesujące dla użytkownika, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowaną reklamę na innych stronach nawet po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google przechowuje numer w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci reklamowej Google. Wizyty tych użytkowników są rejestrowane za pośrednictwem tego numeru, znanego jako „plik cookie”. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na konkretnym komputerze, a nie do identyfikacji osoby, dane osobowe nie są przechowywane. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: www.google.com/settings/ads/plugin.

Więcej informacji na temat Google Remarketing i oświadczenia o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/privacy/ads/.

 

C.4.4. Śledzenie konwersji Google

 

Korzystamy również z tzw. śledzenia konwersji podczas korzystania z usługi Google AdWords. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze/urządzeniu. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz dezaktywować reklamy związane z zainteresowaniami w Google i reklamy Google związane z zainteresowaniami w sieci (w sieci reklamowej Google) w swojej przeglądarce, aktywując przycisk „Wyłącz” na www.google.de/settings/ads. Więcej informacji na temat możliwości ustawień i ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

 

C.4.5. Opcja sprzeciwu / rezygnacji

Oprócz opisanych już metod dezaktywacji, możesz również ogólnie zapobiec wyjaśnionym technologiom za pomocą odpowiedniego ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce. Masz również możliwość dezaktywacji reklam opartych na preferencjach za pomocą menedżera preferencji dostępnego tutaj.

 

C.5. Wtyczki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych portali społecznościowych Facebook i Twitter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby lepiej poznać naszą firmę. Podstawowy cel reklamowy należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych jest gwarantowana przez odpowiedniego dostawcę.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez odpowiedniego dostawcę, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych dostawcy, z którymi łączymy się poniżej.

Wylogowując się wcześniej ze stron sieci społecznościowych i usuwając ustawione pliki cookie, możesz uniemożliwić sieciom społecznościowym przypisywanie zebranych informacji o Tobie do Twojego konta użytkownika w odpowiedniej sieci społecznościowej podczas Twojej wizyty na autoteile-oelschlaeger.de. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do Twojego profilu, musisz wylogować się z odpowiednich serwisów społecznościowych przed wizytą na naszej stronie. Możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek z dodatkami do Twojej przeglądarki, np. B. z blokerem skryptów „NoScript”, który można znaleźć pod adresem: noscript.net.

 

C.5.1. Facebook

 

Na tej stronie internetowej używane są inne wtyczki społecznościowe Facebooka. Są to oferty amerykańskiej firmy Facebook.

Kiedy odwiedzasz stronę, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka łączy się z Facebookiem, a treść jest ładowana z tych stron. Twoja wizyta na tej stronie może być śledzona przez Facebook, nawet jeśli nie korzystasz aktywnie z funkcji wtyczki społecznościowej. Jeśli masz konto na Facebooku, możesz skorzystać z takiej wtyczki społecznościowej i dzielić się informacjami ze znajomymi. Autoteile Oelschlaeger nie ma wpływu na zawartość wtyczek i przekazywanie informacji.

Facebook na swojej stronie internetowej szczegółowo informuje o zakresie, rodzaju, celu i dalszym przetwarzaniu Twoich danych. Tutaj znajdziesz również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności.

Informacje o ochronie danych z Facebooka: www.facebook.com/about/privacy.

 

C.6. Konto klienta / konto użytkownika

Aby zapewnić Ci jak największy komfort, oferujemy stałe przechowywanie Twoich danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta/koncie użytkownika.

Założenie konta klienta jest w zasadzie dobrowolne. Jeśli założysz konto klienta, zebrane tutaj dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po założeniu konta klienta nie jest wymagane dalsze wprowadzanie danych. Ponadto w każdej chwili możesz przeglądać i zmieniać dane przechowywane na Twoim koncie klienta.

Tylko w przypadku chęci składania zamówień za pośrednictwem naszej strony internetowej/aplikacji wymagane jest założenie konta klienta w celu realizacji umowy.

Oprócz danych wymaganych przy składaniu zamówienia, musisz podać wybrane przez siebie hasło, aby założyć konto klienta. To, wraz z Twoim adresem e-mail, jest używane do uzyskania dostępu do Twojego konta klienta. Prosimy o zachowanie poufności danych osobowych dostępu, aw szczególności o nieudostępnianie ich nieuprawnionym osobom trzecim. Należy pamiętać, że automatycznie pozostaniesz zalogowany po opuszczeniu naszej witryny, chyba że aktywnie się wylogujesz.

W każdej chwili masz możliwość usunięcia swojego konta klienta. Należy jednak pamiętać, że dane, które można przeglądać na koncie klienta, nie zostaną usunięte jednocześnie po złożeniu zamówienia u nas. Usunięcie Twoich danych następuje automatycznie po wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków handlowych i podatkowych. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.c) RODO i art.6 ust.1 lit.f) RODO.

 

C.7. kontakt

Masz możliwość kontaktu z nami na kilka sposobów. Za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, czatu lub poczty. Jeśli skontaktujesz się z nami, wykorzystamy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekażesz w tym kontekście, wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i przetworzenia Twojej prośby.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a), Art. 6 ust. 1 lit. b), Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

C.8. Płatności

Przetwarzamy Twoje dane dotyczące płatności w celu realizacji płatności, np. gdy kupujesz lub korzystasz z produktu i / lub usługi za pośrednictwem autoteile-oelschlaeger.de. W zależności od metody płatności przekażemy Twoje informacje dotyczące płatności stronom trzecim (np. dostawcy Twojej karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytową).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.a), Art.6 ust.1 lit.b), RODO oraz Art.6 ust.1 lit.f) RODO.

 

C.8.1. Paypal

W przypadku płatności przez PayPal Twoje dane do płatności zostaną przesłane do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”). PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej dla metod płatności kartą kredytową przez PayPal, polecenia zapłaty przez PayPal lub - jeśli jest to oferowane - "zakupu na konto" przez PayPal. PayPal wykorzystuje wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości scoringowe). O ile wartości scoringowe są uwzględniane w wyniku raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Przy obliczaniu wartości punktacji uwzględniane są między innymi dane adresowe. Więcej informacji na temat ochrony danych, w tym używanych agencji kredytowych, można znaleźć w polityce prywatności PayPal: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

C.8.2. Natychmiastowy przelew bankowy

Oferujemy również płatność przelewem natychmiastowym. Wszystko czego potrzebujesz to numer konta, BIC lub kod bankowy, a także PIN i TAN Twojego konta bankowości internetowej. W ramach procesu składania zamówienia zostaniesz automatycznie przekierowany do formularza płatności natychmiastowej. Zaraz po tym otrzymasz potwierdzenie transakcji. Otrzymamy wtedy kredyt przelewu bezpośrednio. Każdy, kto ma aktywowane konto bankowości internetowej z procedurą PIN / TAN, może korzystać z Sofortüberweisung jako metody płatności. Należy pamiętać, że kilka banków nie obsługuje jeszcze płatności za pośrednictwem Sofortüberweisung.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und- Answeren/

C.8.2. Novalnet AG

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Novalnet AG. Novalnet AG jest dostawcą kompleksowych usług płatniczych, który zajmuje się między innymi przetwarzaniem płatności.

Jeżeli dana osoba wybierze metodę płatności podczas procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, dane tej osoby są automatycznie przesyłane do Novalnet AG. Wybierając opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w celu realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane do Novalnet to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i inne dane niezbędne do przetworzenia płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna. W szczególności może nastąpić wzajemna wymiana informacji płatniczych, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, dane o towarach i usługach, ceny.

Przekazywanie danych ma na celu w szczególności weryfikację tożsamości, administrowanie płatnościami oraz zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do Novalnet AG w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Novalnet AG a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez Novalnet AG do agencji kredytowych. Celem tego przelewu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Novalnet AG przekazuje dane osobowe również usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Novalnet AG w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

 

D. Odbiorcy spoza UE

Z wyjątkiem przedstawionego przetwarzania, nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wspomniane przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych na serwery dostawców zleconych przez nas technologii śledzenia lub targetowania. Te serwery znajdują się w USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej oraz zasad tzw. Tarczy Prywatności.

E. Twoje prawa

E.1. Przegląd

Oprócz prawa do odwołania udzielonej nam zgody, masz następujące dalsze prawa, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

    prawo do informacji o przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych (art. 15 RODO), w szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania, żądać pochodzenia ich danych, chyba że zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie;

    prawo do sprostowania błędnych danych lub uzupełnienia poprawnych danych (art. 16 RODO),

    prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych (art. 17 RODO), pod warunkiem, że nie musimy przestrzegać ustawowych lub umownych okresów przechowywania lub innych ustawowych obowiązków lub praw do dalszego przechowywania,

    prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO), o ile prawidłowość danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia; osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO,

    prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO, tj. prawo do otrzymywania wybranych danych przechowywanych przez nas o Tobie w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby

    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.

Z powyższych praw przysługujących Ci wobec nas możesz dochodzić pod adresem postmaster@autoteile-oelschlaeger.de.

E.2. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z warunkami Art. 21 ust.

Powyższe ogólne prawo sprzeciwu dotyczy wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej informacji o ochronie danych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przeciwieństwie do szczególnego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych, zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani do realizacji takiego ogólnego sprzeciwu tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo powody nadrzędnej wagi (np. możliwe zagrożenie życia lub zdrowia).

E.3. Prawo odstąpienia od umowy Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych dokonane na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia staje się bezskuteczne.